Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí, avšak abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje. Záleží nám na jejich ochraně, a proto vynakládáme velké úsilí, aby Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, byly adekvátně chráněny.

Legislativa v oblasti ochrany osobních údajů (včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR")) nám ukládá různé povinnosti směřující k tomu, aby nedošlo ke ztrátě, poškození nebo znehodnocení Vašich osobních údajů a aby (tam, kde to GDPR umožňuje), jste měli k dispozici informace, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

Přečtěte si prosím informace níže, abychom Vám objasnili, jaké informace o Vás sbíráme, jak s nimi nakládáme, na jaké účely je zpracováváme a s kým je sdílíme. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Správce odpovědný za správu webové stránky www.sexujte.cz je společnost IPsystems s.r.o., se sídlem Starorímska 14, 851 10 Bratislava, Slovenská Republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č.: 104728/B (dále jen "Správce" nebo "my").

Zpracováváme Vaše osobní údaje především, abychom provedli opatření na základě Vaší žádosti jako subjektu údajů před uzavřením smlouvy, pro účely vyřízení Vaší objednávky a plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo v některých případech (marketingová komunikace a zasílání newsletterů) na základě Vašeho souhlasu.

Přečtěte si informace níže, abychom Vám objasnili, jak v jednotlivých situacích nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Objednávka, její vybavení, storno objednávky, reklamace zboží a s tím související zpracování osobních údajů

 • Když uskutečníte nákup v našem internetovém obchodě nebo vrátíte výrobek nebo uskutečníte reklamaci, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:
  • kontaktní a fakturační údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení zboží, e-mail, telefonní číslo, podrobnosti o zakoupených položkách a další informace potřebné k dokončení nákupu a doručení zakoupených položek;
  • další informace, které se nám případně rozhodnete poskytnout.
 • Pokud uskutečníte nebo provedete kroky na uskutečnění nákupu na této webové stránce zpracujeme Vaše osobní údaje specifikované výše. Právní základ na toto zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, konkrétně, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo na provedení kroků na základě Vaší žádosti před uzavřením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů podle tohoto odstavce je nezbytné, protože v případě, že nám takové osobní údaje neposkytnete, může to mít za následek, že nebudeme vědět zpracovat Vaši objednávku a tedy prodat Vám zboží, o které máte zájem.
 • Na účely správy plateb na této webové stránce jsme integrovali součásti poskytovatelů online platebních služeb, tito jsou uvedeni na naší internetové stránce a můžete si tak při dokončení objednávky vybrat preferovaný způsob platby. Při výběru příslušného způsobu platby automaticky přenášíme osobní údaje poskytovateli online platebních služeb, což je potřeba pro zpracování plateb. Právní základ na toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, konkrétně, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo na provedení kroků na základě Vaší žádosti před uzavřením smlouvy.
 • Pokud nám vrátíte zakoupené zboží, zpracováváme Vaše osobní údaje, včetně online transakčních údajů potřebných pro účely správy Vaší žádosti o vrácení peněz. Právní základ na toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, konkrétně, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou a případně čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, naše oprávněné zájmy. Poskytnutí osobních údajů podle tohoto odstavce je nezbytné, protože v případě, že nám takové osobní údaje neposkytnete, nebylo by možné vybavení Vaší reklamace ani vrácení platby.
 • Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k dosažení příslušného účelu zpracování, tj. po dobu, jakou nám ukládají tyto údaje uchovávat zvláštní předpisy (zejména daňové a účetní předpisy).

Marketingová komunikace a newslettery

 • Když udělíte souhlas se zasíláním marketingové komunikace a zasíláním informací o slevách a novinkách na Váš e-mail, souhlasíte s níže uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů. Osobní údaje, které budeme získávat a využívat, zahrnují: jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 • Když nám udělíte souhlas s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů, budeme schopni Vám zasílat informace o našich produktech, službách, soutěžích a propagačních akcích (dále jen "newslettery").
 • Právním základem takového zpracovávání Vašich osobních údajů je souhlas (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas je dobrovolný a kdykoliv jej můžete odvolat, což může být provedeno jednoduchým pokynem v e-mailové zprávě od nás (kliknutím na odkaz pro odhlášení se z odběru newsletteru) nebo kontaktováním nás jiným způsobem. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Vaše výše uvedené osobní údaje podle této části budeme uchovávat, pokud bude přetrvávat Váš zájem, abychom Vám zasílali newslettery. Jakmile odvoláte Váš souhlas, pro tento účel nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat.

Cookies

 • Když používáte naši internetovou stránku, ukládáme tzv. cookies na Váš počítač. Cookie je třeba mimo jiné k provozování naší webové stránky, na umožnění Vám využít náš internetový obchod, zaregistrování se na přijímání newsletteru, a podobně.
 • Cookie je malý textový soubor, který ukládá některá nastavení internetových stránek do Vašeho počítače. Některé soubory cookie jsou užitečné, protože mohou zlepšit uživatelskou zkušenost, když se vrátíte na webové stránky, které jste již navštívili. Soubory cookie, které jsou nezbytné se používají výhradně na této webové stránce a ukládají se pouze do Vašeho počítače během procházení webových stránek. Váš souhlas při používání přísně potřebných souborů cookie se nevyžaduje.
 • Tato webová stránka obsahuje integrovaný obsah, který patří třetím stranám. Tyto třetí strany mohou během Vaší návštěvy webových stránek umístit soubory cookie a mohou tak získat informace o tom, že jste navštívili webovou stránku. Pokud potřebujete více informací o tom, jak používají soubory cookie, navštivte webové stránky patřící těmto třetím stranám. Pokud jste se rozhodli neposkytnout svůj souhlas s používáním souborů cookie, které ho vyžadují, nebo pokud jste tento souhlas odvolali, poskytneme Vám pouze funkce webových stránek, jejichž použití nevyžaduje takové soubory cookie. Oblasti webových stránek, které umisťují soubory cookie třetí strany, Vám nebudou k dispozici. Pokud nechcete vůbec přijímat soubory cookie, můžete si to nakonfigurovat ve svém prohlížeči.
 • Integrovaný obsah třetích stran využívající cookies:
  • Google Analytics - odhlásit se z přijímání souborů cookie ze služby Google Analytics můžete zde.

Příjemci Vašich osobních údajů

 • Abychom Vám mohli poskytnout požadované zboží a služby spojené s vybavením Vaší objednávky a plnit povinnosti, které nám vyplývají z příslušné legislativy, budeme muset sdílet a přenášet Vaše osobní údaje jiným subjektům, jako jsou poskytovatelé logistických služeb, poskytovatelé platebních služeb apod. Vaše osobní údaje nepřenášíme do třetích zemí.
 • Hlavní kategorie potenciálních příjemců Vašich osobních údajů jsou poskytovatelé služeb, kteří:
  • v našem jménu provádějí logistické služby a dodávají zboží, které jste si od nás koupili,
  • naším jménem spravují naše platební řešení,
  • provádějí statistické analýzy ve svém jménu,
  • vykonávají další důležité služby pro nás, včetně účetních služeb.
 • Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto propojené webové stránky nejsou pod naší kontrolou, a proto nemůžeme přijmout odpovědnost za chování třetích stran propojených s našimi webovými stránkami. Před zveřejněním Vašich osobních údajů na jiných webových stránkách Vám doporučujeme prozkoumat podmínky používání této webové stránky a její zásady ochrany osobních údajů.

Uchovávání Vašich osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou uchovávány u nás a ve formě, která nám umožní Vaši identifikaci ne déle než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje získávány a zpracovávány. Vaše osobní údaje tedy budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné podle příslušné legislativy (zejména daňové předpisy, účetní předpisy apod.), případně potřebné pro urovnání případných sporů, které mohou vzniknout.

Vaše práva

 • Podle GDPR máte určitá práva, které můžete uplatnit, jako právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu a výmaz a podobně.
 • Máte právo zejména získat potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme nebo ne, právo získat podrobnější informace o uchovávání Vašich osobních údajů a za určitých okolností i právo obdržet kopii těchto osobních údajů.
 • Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů a případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • V některých případech máte právo na výmaz Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Tyto případy zahrnují situace, kdy osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly získány nebo jinak zpracované, jestliže odvoláte souhlas na zpracování na základě souhlasu, pokud je zpracování určeno pro účely přímého marketingu nebo osobní údaje byly zpracovávány nezákonně.
 • Existují však určité výjimky z výše uvedených práv, a to zejména tehdy, pokud zpracování Vašich osobních údajů je vyžadováno resp. povolené příslušnou legislativou, případně, pokud máme nadále zákonnou povinnost Vaše údaje zpracovávat.
 • V některých případech máte právo omezit zpracovávání Vašich osobních údajů. V rozsahu, v jakém je Váš souhlas na právní základ pro zpracovávání a toto zpracovávání se provádí automatizovaně, máte právo přijímat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se však nepoužije, pokud by nepříznivě ovlivnilo práva a svobody ostatních a v případech stanovených příslušnou legislativou.
 • Máte právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, ale pouze v rozsahu, v jakém je právní základ pro zpracovávání a zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolů provedené ve veřejném zájmu nebo pro účel oprávněných zájmů nás nebo třetí strany. V takovém případě přestaneme zpracovávat osobní údaje, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé důvody pro zpracování, které převyšují Vaše zájmy, práva a svobody nebo zpracování je na vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků.
 • Máte také právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a případně pro případ, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud takovou námitku uděláte, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje pro tento účel, pro případ, že nadále nebude trvat právní důvod zpracování těchto údajů.
 • Také můžete podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení v budoucnu přidávat, upravovat nebo odstraňovat části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy dostupná na https://www.sexujte.cz/ochrana-osobnich-udaju.

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ke zpracovávání Vašich osobních údajů, kontaktujete nás prosím prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese: [email protected].

Zásady ochrany osobních údajů v tomto znění vstupují do platnosti 25. května 2018.

Získejte informace o slevách a novinkách
přednostně na Váš e-mail